monicaPärus_LOGGA_final1-10

Lärande utvärdering & processtöd

Såväl projekt som organisationer behöver arbeta med reflektion och lärande för att utveckla sin verksamhet, det handlar bland annat om att reflektera över sitt uppdrag, vilka metoder och arbetsätt vi använder och vilka resultat vi uppnår.  Kort och gott; gör vi rätt saker?  I många projekt finns också krav på att arbeta med jämställdhet och inkludering på olika sätt, vi kan stötta ert projekt i processen med att sätta mål och omsätta dessa perspektiven till handling. 

 Exempel på stöd & verktyg:

  • Lärande & reflekterande utvärdering genom kvalitativa och kvantitativa metoder
  • Processtöd/processledning i ert projekt eller utvecklingsarbete - vi stöttar er i delar eller under hela processen
  • Utbildningsinsatser kring jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, (även benämnt de horisontella principerna inom ESF-projekt)​​​
  • Loopen - ett verktyg för systematiskt arbete med att följa upp, planera och utvärdera jämställdhet och jämlikhet i ett projekt. 
  • Effektmätning, värdeskapande och samhällsnytta

Monica Pärus
 

070-421 07 24

monica.parus@mpoweringpeople.se

Monica Pärus AB

Organisationsnummer: 556943-6727

Monica Pärus AB © 2019