monicaPärus_LOGGA_final1-10

Monica Pärus,  konsult inom social hållbarhet -
för företag och organisationer som bryr sig!

Samhället står idag inför komplexa utmaningar som kräver att vi involverar alla goda krafter i samhällsutvecklingen.  Samtidigt finns fördomar och diskriminering som en motverkande samhällskraft. Behovet av att förstå sig på och utveckla hållbara värderingar och inkluderande organisationer & ledarskap är större än någonsin. Mpowering people arbetar för att göra arbetsmaknaden mer inkluderande och stöttar såväl människor som organisationer på en sådan förändringsresa.  

Tjänster

I uppdrag som Mpowering people genomför används olika metoder och verktyg.  Upplägg och genomförande anspassas utifrån kundernas behov. När det är möjligt används gärna ett medskapande arbetssätt som handlar om att involvera dem som berörs av en fråga. Det skapar delaktighet och ägarskap i processen och bidrar till hållbara resultat.

Normer, jämställdhet
& inkludering

Samhällsnytta & affärsnytta - för mer hållbara organisationer

Lärande utvärdering
& processtöd

Monica Pärus
 

070-421 07 24

moncia.parus@mpoweringpeople.se

Monica Pärus AB

Organisationsnummer: 556943-6727

Monica Pärus AB © 2019