monicaPärus_LOGGA_final1-10

Om Mpowering people

Monica Pärus har varit egenföretagare sedan 2013.  Hon har en lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor och har bland annat arbetat med processledning, hälsofrämjande organisationer,  jämställd & jämlik hälsa. Till erfarenheterna hör också utbildningsinsater om jämställdhet och inkludering,  kartläggningar och utvärderingsarbete med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Andra intresseområden är amhällsentreprenörskap och social innovation och att stötta idébärare, företag och organisationer som vill kombinera samhällsnytta & affärsnytta. 

Uppdrag utförs solo eller i samgörande med andra. 
Företaget är medlem i mångfaldsföretagarna, www.mangaldsforetagarna.se 
Är även en del av Add Genders normingenjörer.
När det gäller projektutvärdering samarbetar vi med Apel FoU. 
Sedan 2020 styrelseleamot och idécoach hos Sisters in Business som bl.a driver affärsskolor för utrikes födda kvinnor och ungdomar.
  

Ur Monicas CV:

Processledare​
Normingengör​
Utvärderare​
Utbildare​​
Rådgivare​
Idécoach
Samhällsentreprenör

Monica Pärus
 

070-421 07 24

monica.parus@mpoweringpeople.se

Monica Pärus AB

Organisationsnummer: 556943-6727

Monica Pärus AB © 2019