monicaPärus_LOGGA_final1-10

För ett lyckat & systematiskt jämställdhets- och jämlikhetsarbete!
 
Loopen® är verktyget för projekt & organisationer som vill arbeta med jämställdhet och jämlikhet på ett konkret och mätbart sätt.
 
Loopen är ett processverktyg som används såväl för att planera som för att följa upp och utvärdera din verksamhet eller ditt projekt. Loopen ger också väl underbyggd kunskap om organisationen eller projektets utvecklingsbehov.  Processen Loopen sker i flera steg och med olika metoder, utifrån vad som passar era behov och förutsättningar.
 
Med Loopen kan du:
-       Lyfta fram och synliggöra resultaten av ert jämställdhets- och jämlikhetsarbete.
-       Få rekommendationer och hitta strategier för att skapa såväl långsiktig som hållbar förändring i ert förbättringsarbete.
-       Omsätta de horisontella principerna i ert ESF-projekt till handling.
 
Teamet bakom Loopen:
Teamet bakom LOOPEN består av tre konsulter med gedigen erfarenhet av att arbeta med olika former av processtöd, analyser, uppföljningar och utveckling ifrån olika verksamhetsområden. Tillsammans har konsulterna mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsutveckling.
 
För frågor och prisuppgifter, kontakta:
Christina Ahlzén - Medida: www.medida.se  e-post; christina@medida.se
Anna Delsol - Anna Delsol AB: www.annadelsol.com  e-post; info@annadelsol.com
Monica Pärus - Mpowering people:   www.mpoweringpeople.se. e-post; monica.parus@mpoweringpeople.se