Normer, jämställdhet & inkludering

Oavsett om du jobbar med utveckling, innovation,  hållbart företagande eller projektutveckling kommer dina processer att blir så mycket mer kreativa, hållbara och värdeskapande om du lägger till ett normkreativt perspektiv.  Med ett aktivt jämställdhetsarbete kommer du dessutom bli en mer attraktiv arbetsgivare och på köpet få en bättre arbetsmiljö. Vi hjälper dig från start till mål!
 

 Exempel på stöd & verktyg:
 

  • GOEQUAL – digitalt verktyg för jämställdhetsarbetet
  • Normanalys & normkreativa work-shops
  • Aktiva åtgärder för en inkluderande arbetsmiljö – fri från diskriminering och sexuella trakasserier
  • Processledning & föreläsningar med fokus på jämställdhet, normer och inkludering