Konsult inom social hållbarhet -
för företag och organisationer som bryr sig

Samhället står idag inför komplexa utmaningar som kräver "thinking outside the box" och att involvera alla goda krafter i samhällsutvecklingen.  Samtidigt finns också fördomar och diskriminering som en motverkande samhällskraft. Behovet av att förstå sig på och utveckla hållbara värderingar och inkluderande organisationer & ledarskap är större än någonsin.  Vi vet att organisationer som arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald har visat sig såväl mer lönsamma som innovativa! Det handlar om att olikheter skapar förutsättningar för nytänkande, kreativitet och utveckling. 

Monica Pärus AB kan hjälpa dig med:

    Normer, jämställdhet & inkludering
  •  Hållbart företagande & organisationsutveckling
  •  Lärande utvärdering & processtöd
  

 

Kontakt:

   Monica Pärus 
   070-421 07 24
   monica.parus68@gmail.com