monicaPärus_LOGGA_final1-10

Om Mpowering people

Monica Pärus har varit egenföretagare sedan 2013.  Hon har en lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor och har bland annat arbetat med processledning, hälsofrämjande organisationer,  jämställd & jämlik hälsa. Till erfarenheterna hör också utbildningsinsater om jämställdhet och inkludering,  kartläggningar och utvärderingsarbete med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. De senaste åren har också ägnats åt samhällsentreprenörskap och social innovation med bland annat rådgivning och affärsutveckling till idébärare och företag med hållbarhet i fokus. 

Uppdrag utförs solo eller i samgörande med andra. 
Företaget är medlem i mångfaldsföretagarna, www.mangaldsforetagarna.se 
Är även en del av Add Genders normingenjörer.
När det gäller projektutvärdering samarbetar vi med Apel FoU. 
Samarbetspart kring kommunikation och rekrytering är Anna Arnerdal, Vassa Budskap AB. 
Är styrelseleamot och idécoach i Sisters in Business som bl.a driver affärsskolor för utrikes födda kvinnor och ungdomar.
  

Ur Monicas CV:

Processledare​
Normingengör​
Utvärderare​
Utbildare​
Företagare​
Rådgivare​
Folkhälsoplanerare
Samhällsentreprenör

Monica Pärus
 

070-421 07 24

monica.parus68@gmail.com

Monica Pärus AB
Timmervägen 4
633 69 Skogstorp

Organisationsnummer: 556943-6727

Monica Pärus AB © 2019