I uppdrag som Monica Pärus AB genomför används ofta olika metoder och verktyg.  Upplägg och genomförande anspassas utifrån kundernas behov. När det är möjligt används gärna ett medskapande arbetssätt som handlar om att involvera dem som berörs av en fråga. Det skapar delaktighet och ägarskap i processen och bidrar till hållbara resultat.

Läs mer under tjänster i menyn!