Monica Pärus driver företaget sedan 2013.  Hon har en lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor och har bland annat arbetat med processledning, hälsofrämjande organisationer,  jämställd & jämlik hälsa. Till erfarenheterna hör också utbildningsinsater om jämställdhet och inkludering,  kartläggningar och utvärderingsarbete med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. De senaste åren har också ägnats åt samhällsentreprenörskap och social innovation med bland annat rådgivning och affärsutveckling till idébärare och företag med hållbarhet i fokus. 

Ur Monicas CV:

Processledare​
Normingengör​
Utvärderare​
Utbildare​
Företagare​
Rådgivare​
Folkhälsoplanerare
Samhällsentreprenör 

Monica Pärus AB utför uppdrag solo eller i samgörande med andra.  Företaget är medlem i mångfaldsföretagarna, www.mangaldsforetagarna.se 
 Är även en del av Add Genders normingenjörer.
Ingår även  i konsulteamet hos GOEQUAL.
När det gäller projektutvärdering samarbetar vi med Apel FoU. I övrigt har finns också tillgång till ett stort nätverk med likasinnande samhällsentreprenörer.