monicaPärus_LOGGA_final1-10

Monica Pärus,  konsult inom social hållbarhet -
för företag och organisationer som bryr sig!

Samhället står idag inför komplexa utmaningar som kräver "thinking outside the box" och att involvera alla goda krafter i samhällsutvecklingen.  Samtidigt finns också fördomar och diskriminering som en motverkande samhällskraft. Behovet av att förstå sig på och utveckla hållbara värderingar och inkluderande organisationer & ledarskap är större än någonsin. Vi vet att organisationer som arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald har visat sig såväl mer lönsamma som innovativa! Det handlar om att olikheter skapar förutsättningar för nytänkande, kreativitet och utveckling. 

Tjänster

I uppdrag som Mpowering people genomför används ofta olika metoder och verktyg.  Upplägg och genomförande anspassas utifrån kundernas behov. När det är möjligt används gärna ett medskapande arbetssätt som handlar om att involvera dem som berörs av en fråga. Det skapar delaktighet och ägarskap i processen och bidrar till hållbara resultat.

Normer, jämställdhet
& inkludering

Hållbart företagande & organisationsutveckling

Lärande utvärdering
& processtöd

Monica Pärus
 

070-421 07 24

moncia.parus@mpoweringpeople.se

Monica Pärus AB
Timmervägen 4
633 69 Skogstorp

Organisationsnummer: 556943-6727

Monica Pärus AB © 2019