monicaPärus_LOGGA_final1-10

Framtidens företag

Just nu erbjuder vi en serie om tre workshopar för dig som vill få struktur på företagets strategiska arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering. Workshoparna hålls tillsammans med Anna Arnerdal på Vassa budskap

Häng på höstens workshopar och bli ett framtidens företag.
Eskilstuna håller, precis som övriga Sverige, på att bli allt mer heterogent. Blandningen av människor i arbetslivet är större någonsin och för många företag är mångfald numera också en nödvändighet för att trygga den framtida kompetensförsörjningen. På dessa workshopar får du arbeta med dina dina strategier för att bli ett framtidens företag.

 • 2:A OKTOBER - JÄMSTÄLLDHET ÄR LÖNSAMT
  Organisationer som arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald har visat sig såväl mer lönsamma som innovativa. Det bidrar också till minskad ohälsa och lägre personalomsättning. Men hur ser sambanden ut och hur kommer du igång?
 • 16:E OKTOBER  - VISA VAD DU STÅR FÖR
  Hur vill du framstå som arbetsgivare och aktör i näringslivet? Genom samhällsengagemang och ett
  aktivt värdegrundsarbete stärks ditt företags attraktivitet som arbetsgivare. Hur kan du använda
  kommunikation som verktyg för att visa vad ditt företag står för?
 • 6:E NOVEMBER  - SCHYSST ARBETSPLATS
  Hur främjar du ett gott arbetsklimat med medarbetare som trivs och växer i sin roll? Hur kan du arbeta för att förebygga trakasserier och vad gör du när det uppstår? Vilka är framgångsfaktorerna för en inkluderande och schysst arbetsplats? Vi hjälper dig att hitta dina strategier framåt.

Monica Pärus
 

070-421 07 24

monica.parus@mpoweringpeople.se

Monica Pärus AB
Timmervägen 4
633 69 Skogstorp

Organisationsnummer: 556943-6727

Monica Pärus AB © 2019